Brandsäkra dörrar testade av VTT

Med hjälp av branddörrar kan du begränsa brandens spridning i byggnaden, och därigenom minimera egendomsskador och undvika personskador.  Alla våra branddörrar är genomgående testade av VTT och uppfyller de krav som myndigheterna ställer på branddörrar. Vi tillverkar våra brandklassificerade vikportar vid vår egen fabrik, skjut- och ramdörrarna tillverkas hos vår underleverantör – naturligtvis i enlighet med överenskomna mått och leveranstider.

Skjut- och ramdörrarna fås i brandklasserna EI 30, EI60, EI 90 och EI 120, och vikportarna i brandklass EI 30. En brandklassad vikport ser likadan ut som vår normala vikport men den väger mer. Brandklassad vikport kan fås i storlekar upp till 5 m x 5 m och de kan ej fås med fönster/genomgångsdörr. Alla branddörrar kan även utrustas med portautomatik.

Palo-ovi

Vilken brandklass?

Brandklassen indikerar INTE hur tät eller välisolerad porten/dörren är. Tätningsklass E betyder att eld och brandgaser inte kommer igenom dörren. Isolering I illustrerar temperaturökningen i minuter på den sida av dörren som inte brinner. EI30-värdet indikerar att dörren tål elden i 30 minuter när det gäller täthet och isolering. För portarna/dörrarna räcker det vanligtvis att de har en brandklass som är hälften av väggarnas brandklass: då väggens brandklass är EI 60, så räcker det oftast med att portens/dörrens brandklass är EI 30.

Varför FINDOOR?

Finsktillverkade

FINDOOR är Finlands ledande tillverkare av vikportar. Vår fabrik ligger i Norra Österbotten (10 mil söder om Haparanda), där vi årligen tillverkar cirka 2500 portar. Våra egna montörer installerar portarna och ser till att de fungerar klanderfritt. På så sätt får du garanterad FINDOOR-kvalitet, som är framtagen för att hålla för nordiskt proffsbruk.

Kvalitetsprodukter

Energieffektiva vikportar håller för hårt slitage i professionell miljö. De är solida, lätthanterliga och funktionssäkra, deras solering och täthet är bland de bästa på marknaden. Vi utvecklar ständigt våra produkter för att ännu bättre kunna möta våra kunders behov.

Skräddarsydd service

För att vi verkligen ska kunna förstå alla de egenskaper som våra kunder önskar att portarna skall ha, håller vi aktivt kontakt med våra kunder. Vi skräddarsyr funktioner och utseendet enligt dina specifikationer, portarna levereras flexibelt och snabbt enligt din tidtabell. Detta garanterar att du får en produkt som passar dina behov och som monteras på överenskommen leveranstid.

Effektiv verksamhet

Vi värdesätter en ärlig och rak verksamhet. Vi står stadigt bakom vår produktkvalitet och tar gärna till oss all feedback. Vi tar oss ivrigt an alla uppgifter – även de mera krångliga. Vi tar fullt ansvar för våra produkter. Därför är våra portar försedda med vårt telefonnummer, du kan enkelt kontakta oss i alla ärenden gällande porten.

Vikportar

FINDOORs vikportar som öppnas till sidorna, är konstruerade för att motstå hård användning och varierande väderförhållanden, utan att äventyra tillförlitligheten. Vikporten kan även levereras med motor, fönster eller helglas. En utmärkt port för lagerhallen, ladugården, brandstationen, industrihallen och tvätthallen.

Branddörrar

Från oss får du VTT brandtestade branddörrar i enlighet med dina egna kriterier. Vikportar fås med EI30-klassificering, ram- och skjutdörrar upp till EI120. Branddörrar kan även utrustas med portautomatik.

Ramdörrar

Letar du efter en tät, bekymmersfri och hållbar gång- eller dubbeldörr, som är enkel att öppna även under vintertid? FINDOORs funktionssäkra ramdörrar är idealiska för de krävande förhållandena inom till exempel jordbruket och industrin.

Skjutportar

En skjutport är ett bra alternativ till exempel för lättare hallbyggnader med mycket sidoutrymme. Våra lättkonstruerade skjutportar är enkla att använda och tillverkade i samma hållbara och högklassiga material som FINDOORs vikportar.

Ta kontakt

Postadress
Västra Strömvägen 9
791 46 Falun

Fabriken
Lieksentie 11
91100 Ii, Finland